Teknikstrul skapar jobbfrustration

Nya digitala verktyg möjliggör att fler kan jobba på distans, men när tekniken strular skapar det frustration och ineffektivitet för mer än hälften av kontorsarbetarna. Det visar en ny Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av mjukvarujätten Citrix.


Distansarbetet ökar för varje år som går. I Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2018” uppger numera 68 procent att de arbetar hemifrån via internet. För att kunna arbeta på distans behövs fungerande digitala verktyg som inte hämmar produktiviteten. Enligt en Sifo-undersökning, som Citrix låtit göra, visar det sig att nästan två tredjedelar (61 %) av kontorsanställda blir frustrerade över att tekniken inte fungerar, samtidigt som det hindrar dem från att göra ett bra jobb. Frustrationen upplevs som värst hos kvinnor – 70 % mot 52 % för männen.
– Verksamheter måste kunna tillhandhålla välfungerande digitala verktyg, liksom utbildning om hur man använder dem, för sina anställda, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix. Det är oerhört produktivitetssänkande om den anställde måste lägga tid på att få saker att fungera. Det skapar också frustration som kan påverka en hel arbetsdag.
Undersökningen visar vidare att 4 av 5 (79 %) tycker att digitala verktyg gör det möjligt att samarbeta bättre, när som helst och var som helst. Dock svarar en femtedel (19 %) att de inte har tillgång till samma filer, program och verktyg oavsett plats och enhet när de jobbar på distans.
– Möjligheten att kunna distansarbeta utan hinder och frustration, oavsett plats och enhet, anser nästan var tredje i undersökningen höja produktiviteten och därför borde detta vara en självklarhet hos fler organisationer.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 12-16 september 2019. Totalt intervjuades 1973 personer i åldern 18-65 år, varav 1021 personer var sysselsatta inom kontorsarbete. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Comments are closed.