Ny universitetsdirektör

Till ny universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, har utsetts Veronika Sundström, tidigare regiondirektör vid Region Norrbotten. Den 11 november tillträder hon som ny universitetsdirektör.


Veronika Sundström Foto: Anders Alm

Veronika Sundström efterträder därmed Staffan Sarbäck, som går i pension efter mer än trettio år som universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.
Veronica Sundström var tidigare regiondirektör i Region Norrbotten under åren 2015-2019 och innan dess biträdande landstingsdirektör. Hon har dessförinnan en lång bakgrund som chef på olika nivåer och inom olika områden i regionen.

Uppdraget som universitetsdirektör innebär att Veronika Sundström, blir chef för lärosätet Luleå tekniska universitets samlade verksamhetsstöd och att hon har det övergripande ansvaret för det administrativa stödet och myndighetsfrågor inom lärosätet som helhet. Universitetsdirektören rapporterar direkt till rektor och ingår i universitetets ledning och deltar som en i ledningen vid konkretisering av universitetets vision och strategi samt verksamhetsmål kopplade till ledningen och utveckling av stödprocesser.

Comments are closed.