Teknikbolag lämnar Sting

Stockholm innovation and growth (Sting) når i år målet att 12 nya, teknikintensiva tillväxtföretag ska vara redo att lämna inkubatormiljön, för att stå på egna ben. Bland de tre senaste företagen, som alla har potential att bli framgångsrika exportföretag och som nu lämnar Sting återfinns Peeralism AB som byggt sin verksamhet på forskningsresultat från SICS inom distribution av digital-tv. De två andra är Scint-X som utvecklat en ny komponentteknologi för röntgentillämpningar och som i första hand finner tillämpningar inom den globalt växande marknaden för tandröntgen och Zebor Technology AB som utvecklat en multimediaplattform för framtidens mobiltelefoner, digitalboxar och tv-apparater.

Comments are closed.