TEK-dagar i fem städer

Tektronix marknadsorganisation kommer att tillsammans med Caltech och Nortelco att arrangera seminarier i Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping och Västerås.  Det första seminariet äger rum redan i morgon, den 8 november i Kista Science Tower konferenscenter från kl 9:00 till 16:00.

Caltech och Tektronix håller endagsseminarier om hur man bäst använder mätinstrument som oscilloskop och spektrumanalysatorer. Seminariet i Stockholm är uppdelat i fem parallella seminariespår som behandlar mätningar från nanovolt till gigahertz. och består av fem parallella sessioner (se agenda för Stockholm respektive övriga landet) medan seminarierna i övriga landet har två sessioner (se agenda för övriga landet).
I Stockholm är de fem parallella spåren följande: Fyra från Tektronix  med generell inriktning, ett avancerat spår, RF, optokommunikation samt ett spår från Keithley. Läs mer på https://dl.dropbox.com/u/4811543/agenda_kista.pdf
I övriga landet har seminarierna två parallella spår: Oscilloskop och spektrumanalysatorer. Se https://dl.dropbox.com/u/4811543/agenda_sverige.pdf. Seminarierna hålls den 20 nov i Malmö, den 21 i Göteboerg, den 22 nov i Linköping och den 23 nov i Västerås.

 

Comments are closed.