Tålig MOSFET passar ”hot swap”

Nexpedias senaste MOSFET i sin NextPower Live linear-mode-familj, PSMN3R7-100BSE kombinerar ett stort, säkert arbetsområde, (SOA, safe operating area) med lågt RDS(on).  Därför lämpar den sig väl för ”hot swap”, mjukstartkretsar och elektriska säkringsfunktioner.

För att klara inrusande ström, som kan uppstå vid byte av kretskort under drift i en server eller för att se till att kraftmatningen stängs av mjukt måste man ha en transistor med ett stort, säkert arbetsområde. I tidigare generationers komponenter har man tvångats välja antingen ett stort SOA, eller låg RDS(ON).

PSMN3R7-100BSE sägs prestera fyra gånger bättre vid linjär drift, jämfört med standardkomponenter.  Ändå är RDS(ON) bara 3,95 mohm (3,36 mohm typiskt) , vilket är 18 procent lägre än hos föregångaren.

Dessa N-kanals MOSFET finns kapslade i D2PAK och de är kvalificerade att klara 175°.

Comments are closed.