Annons

Brett bandgap tar marknadsandelar

Kiselkarbid, SiC, tar på sikt över allt mer av marknaden för effekthalvledare i kisel. Marknaden för galliumnitrid börjar växa från en låg nivå. På konferensen SCAPE 2019 gav Yole Devéloppement marknadsprognoser. SiC, GaN och Si överlappar varandra i vissa områden: I tillämpningar med måttliga effekter och switchfrekvenser kring 10 kHz konkurrerar teknikerna.

Ny magnetsensorteknik vinner marknad

I en ny rapport från Yole Développement framgår att nya tekniker för sensorer ökar sina marknadsandelar på en växande marknad för magnetsensorer.

Kraftig tillväxt för GaN väntas

Marknaden för galliumnitrid, GaN, förväntas växa kraftigt. År 2016 var den bara 12 miljoner dollar, att jämföra med 30 miljarder dollar för hela halvledarmarknaden. Men vid slutet av 2022 väntas GaN effekthalvledarmarknaden nå 450 miljoner dollar. Det skriver Yole Développement i en rapport med rubriken ”Power GaN: everything is in place for volume production”. Potentialen […]