Ny magnetsensorteknik vinner marknad

I en ny rapport från Yole Développement framgår att nya tekniker för sensorer ökar sina marknadsandelar på en växande marknad för magnetsensorer.

Magnetiska sensorer har historiskt dominerats av Hall-effektteknik. Nu ser Yole ett ökat inslag av magnetoresistiv teknik (xMR) som AMR (Anisotropic Magneto Resistive), GMR (Giant Magneto Resistive) och nyligen TMR (Tunneling Magneto Resistive).

Enligt Yole Développement växer marknaden för magnetsensorer med hela 7 procent per år mellan 2016 och 2022.
Magnetiska sensorer används för funktioner som kompass, vinkelavkänning, positionsavkänning och strömavkänning. Generellt sett används de där det finns ett behov av att omvandla rörelse till information. Särskilt intressant är det inom fordonselektronik och IoT.

Marknadsundersökningsföretaget har genomfört en omfattande översikt övermarknaden för magnetiska sensorer och tillhörande teknik och redovisar det i rapporten Magnetic Sensor Market & Technologies Report. Rapporten täcker såväl applikationer som sensorfunktioner som de viktigaste kraven. Förutom kartläggningen av marknaden och dess dynamik ger konsultbolaget viktiga tekniska insikter i framtida tekniska trender och utmaningar.

– Helt klart kommer Hall Effect-tekniken att förbli den dominerande lösningen. Den hade hela 71 procents marknadsandel 2016. De flesta switchar och sensorer använder sådan denna teknik som är robust och mycket kostnadseffektiv, förklarar Yoles Senior Technology & Market Analyst, Yann de Charentenay. Konsultfirman framhäver dock en långsam minskning av denna siffra fram till 2022 på grund av ökad konkurrens från magnetoresistiv (xMR) teknik.

xMR ökar
xMR-lösningar används i betydande omfattning i kompass, positions- och hastighetsgivare tack vare en bättre känslighet. Yole förutspår att användningen kommer att öka ytterligare under de närmaste åren i och med ankomsten av TMR-tekniken.
* AMR kommer att öka sin marknadsandel, särskilt i eCompass och automationssegment, tack vare dess höga vinkelkänsligheten och en låga kostnad. På konsumentmarknaden för e-kompass finns nya aktörer som Memsic, Isentek, Voltafield och QTC. Med en aggressiv prissättning har de tagit betydande marknadsandel.
* GMR-tekniken kommer att förlora marknadsandelar som följd av att Yamaha återkallade sina e-kompass.
* TMR visar den snabbaste tillväxten. Segmentet väntas fördubblas och nå 5 procent år 2022. TMR passar för många applikationer inom fordon, industri och konsument-IoT-applikationer tack vare hög känslighet och låg energiförbrukning.

Yoles rapport finns att hämta på i-micronews.com, MEMS & Sensors reports section.

Comments are closed.