Annons

Potential för ökad handel mellan Sverige och Tyskland

Tysk-Svenska handelskammarens senaste enkät bland företag pekar på en utvecklingspotential för handeln mellan länderna. Enligt enkätdeltagarna behövs ett ökat utbyte och erfarenheter inom framför allt transporter, energi- och miljöteknik, digitalisering av industrin och IT-frågor.