Annons

Torex tar kontroll över transientsvaret

En ny serie styrkretsar för DC/DC-omvandlare för spänningssänkning (”stepdown”) ger goda transientegenskaper. Kretsarna XC9274/XC9275 innehåller synkrona likriktare som tål 3,0 A.