Annons

Förövningar inför färd mot Jupiter

År 2022 planeras uppskjutningen av JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Från den skall man studera de isiga månarna runt Jupiter. Rymdfarkostens radarantenner testas nu i flygburen utrustning. (Foto: Airbus)