Förövningar inför färd mot Jupiter

År 2022 planeras uppskjutningen av JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Från den skall man studera de isiga månarna runt Jupiter. Rymdfarkostens radarantenner testas nu i flygburen utrustning. (Foto: Airbus)

12airbus_juice2

Rohde & Schwarz rapporterar att i det förberedande testet används två av företagets testmottagare ESR som är specialutvecklade för EMC-tester.

JUICE är ett ESA-projekt (European Space Agency) som leds av Airbus. Syftet är att undersöka atmosfären och magnetosfären runt Jupiters isiga månar. Ytterst handlar det om att utröna om det under de tjocka isarna finns flytande oceaner på månen Ganymede. Det sker med en speciell radar, kallad RIME (Radar for Icy Moons Exploration), som arbetar inom frekvensområdet 7,5 till 10,5 MHz.

Radarantennen spelar en avgörande roll. Den är konstruerad för att kunna penetrera Jupitermånarnas yta upp till nio kilometers djup.
Rohde & Schwarz ställer upp med två ESR-mottagare för att mäta upp radarantennernas strålningsdiagram. Uwe Körber vid företagets försäljningsteam säger:
– När vi undersökte förutsättningar för dessa mätningar fann vi snabbt att en spektrumanalysator inte uppfyller de prestanda som krävs och vi behövde kunna göra spektrummätningar i realtid. På grund av de ovanliga förutsättningarna för mätningarna beslöt vi att använda två R&S ESR-analysatorer eftersom de har möjlighet till förselektion (preselection).

(Se även https://www.elinor.se/emc-matning-enligt-nya-cispr-16-kraver-forselektion.html/ )

Testerna genomfördes på ett flygfält nära Airbus tyska fabrik i Friederichshafen. RIME har en 16,6 stor antenn. Den har använts i ett flertal flygrelaterade konfigurationer. En helikopter har lyft upp en försöksuppkoppling till 320 m höjd. Denna innehöll sändaren medan testmottagarna var placerade på marken. Helikoptern flög runt mottagarna som samlade upp data som sedan användes i beräkningarna av antennens strålningsdiagram.

Comments are closed.