Annons

Analog Devices köper Test Motors

Test Motors är ett företag som är specialiserat på undersökningar av elmotorer och generatorer. Det kan förutse kommande problem och därför se till att tiden för avstängning begränsas till ett minimum, eller förhindra katastroffel.