Analog Devices köper Test Motors

Test Motors är ett företag som är specialiserat på undersökningar av elmotorer och generatorer. Det kan förutse kommande problem och därför se till att tiden för avstängning begränsas till ett minimum, eller förhindra katastroffel.

Test Motors finns i Barcelona. Företaget undersöker motorer och generatorer och ger råd om hur de skall repareras.

Som grund används en AI-lösning från OtoSense. Det är ett start-up-företag som Analog Devices tog över under 2018. Lösningen består i att ljud och vibrationer tas in och lärs av systemet. Tillsammans med Test Motors övervakningsmöjligheter skapas ett system som kan ge en avancerad helhetsbild av maskinhälsan genom att fånga in en större bredd av potentiella fel.

Comments are closed.