Synopsys köper Magma

EDA-tillverkaren Synopsys köper Magma Design Automation. 7,35 dollar kontant per aktie ger ett pris på  totalt 507 miljoner dollar.

– Den dramatiska komplexitetsökningen i dagens halvledarkonstruktioner för med sig ett krav på en lika dramatisk ökning av konstrukörsproduktivitet, säger Aart de Geus, vd för Synopsys. Det gäller både konstruktioner på 20 nm-nivån eller konstruktioner där det gäller att ta till vara de allra sista möjligheterna ur en mera konventionell process.
Affären väntas vara klar under andra kvartalet 2012.

Comments are closed.