Synkron demodulator förbättrar känsligheten

Analog Devices har lanserat en högintegrerad synkron demodulator som gör det möjligt att bygga precisionsinstrument med lång batterilivslängd.

 

ADA220 använder ADI:s patentsökta “sampled analog technology” (SAT) som utvecklats på Lyric Semiconductor, Inc. (förvärvat av ADI i mitten av 2011), och innehåller ett konfigurerbart analogfilter som låter konstruktörer av bärbara lågenergiinstrument maximera batteritid och samtidigt utföra precisionsmätningar av magnitud och fas hos analoga signaler i närvaro av stora bruskällor. Jämfört med traditionella diskreta implementationer reducerar lösningen PCB-arean med upp till 25 procent.
Demodulatorn har en strömförbrukning på 390 µA vid 3,3 V matningsspänning och fCLK = 500 kHz. Rail-to-rail-funktionen gör den lämplig för batteridrivna system inom medicin, industri och kommunikation. Komponenten kan användas i en mängd olika tillämpningar t ex impedansmätning, gasdetektering, luft- och vätskeanalys, trådtöjningsgivare samt närhetsmätning.
ADA2200 har en analog signalkedja som inkluderar ett konfigurerbart IIR-filter (oändligt impulssvar), FIR-lågpass (ändligt impulssvar) 1/8x-decimeringsfilter, mixer med 0°/90° fasurval, referensklocka och AD-omvandlarförstärkarutgång. Den klarar samplingshastigheter upp till 1 MHz och demodulering av signalbandbredder upp till 30 kHz med en känslighet på 0,009° för fasavkänning och drift i temperaturområdet -40°C till +85°C.
SAT-tekniken använder laddningsdelning hos kondensatorer för att utföra ”digitalliknande” beräkningar i en analog domän. Genom att bearbeta signalen helt i den analoga domänen minskar ADA2200 med sina analog-in och samplad-analog-ut samplingshastigheten och energiförbrukning hos A/D-omvandlaren med upp till 87 procent och avlastar digitalprocessorn eller enkapseldatorn från tunga beräkningar.

Comments are closed.