Swemet och Connode i samarbetsavtal

Swemet AB har tecknat ett nytt distributionsavtal med Stockholmsbaserade företaget Connode AB avseende radiobaserad kommunikationslösningar med uppkopplade elmätare för automatisk avläsning.

Connodes systemlösning för AMR (Automatic Meter Reading) bygger på ett automatiskt, redundant och självreglerande radiobaserat mesh-nätverk med inbyggd säkerhet och finns idag i drift hos ett stort antal energidistributörer. De båda företagen hoppas nu att samarbetet ska öppna upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden inom till exempel fastigheter och industri såväl som inom energibolagsmarknaden, både i Sverige och Europa.

– Genom samarbetet med Connode får Swemet ett heltäckande koncept som svarar mot marknadens krav. I vårt produktutbud kan vi nu överrida den polarisering som uppstått i marknad mellan PLC och radiokommunikation. Det gäller både elnätsbolag och kommersiella aktörer, säger Jan Axelsson, vd på Swemet.

Den nuvarande produktgenerationen är helt baserad på öppna standarder som IP v6 (6LoWPAN, IEEE 802.15.4 etc.) och ger en mycket flexibel och kostnadseffektiv kommunikationsinfrastruktur som kan användas för ett flertal applikationer. Produkterna stöder också andra användningsområden inom Smart Metering och Smart Grid. Systemet har även en hög skalbarhet och en krypterad kommunikationslösning som inte har någon påverkan på befintlig infrastruktur.

– Den svenska marknaden för smarta elmätare håller på att ta fart igen och vi ser stor potential i detta samarbete, genom Swe- mets erfarenhet och höga marknadsnärvaro, säger Michael Westberg, Vice vd och Försäljningschef på Connode.

Comments are closed.