Sverige toppar tillväxten bland Europas distributörer

Största halvledardistributionen någonsin i Europa, rapporterar DMASS. I Sverige ökade halvledardistributionen mest, med hela 40 procent!

2018 utgjorde ännu ett guldår för Europas distributörer. Under fjärde kvartalet  2018 växte den med 14,2 procent till 2,3 miljarder euro. Försäljningen 2018 slutade på 9,2 miljarder euro, vilket var 8,2 procent högre än året innan trots 2017 års tvåsiffriga tillväxt. Bästa tillväxten fanns i Sverige!

– 9,2 miljarder euro är den hösta distributionsförsäljning som någonsin rapporterats i Europa. Trots att valutaeffekter hade en stark påverkan i början av 2018 kan vi – mot alla odds – sluta oss till att distributionsandelen av den totala marknaden var stabil.

Det säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS.

Den icke vinstgivande organisationen DMASS, med 36 medlemmar, motsvarar 80 – 85 procent  av den totala distributionsmarknaden (DTAM) för halvledare i Europa.

Räknat i dollar växte DMASS med 13,1 procent, vilket i ganska hög grad följer den totala marknadens utveckling. Men vad som överraskar är att alla fyra kvartalen 2018 nästan alla slutade på samma nivå.

Räknat land för land sträcker sig tillväxten från nolltillväxt (övriga Europa) till över 40 procent i Sverige!

Norden och Storbritannien stod för den högsta tillväxten. Därefter kommer Östeuropa, Ryssland, Iberiska halvön och Benelux.

Tyskland ökade med 10,3 procent till 662 miljoner euro, Italien med 8,5 procent till 183 miljoner euro, Storbritannien med 21,7 procent till 173 miljoner euro, Frankrike med 11,1 procent till 160 miljoner euro, Östeuropa med 18,1 procent till 374 miljoner euro och Norden med 27 procent till 234 miljoner euro.

Sett i ett produktperspektiv växte de flesta produktslag tvåsiffrigt. Undantag var optoelektronik och mikroelektronik i MOS.

Mycket stor tillväxt noterades för diskreta komponenter, diskreta effekthalvledare, sensorer, analoga kretsar, minnen och logik:

Under året ökade försäljningen av diskreta komponenter med 21,5 procent till 552 miljoner euro, diskreta effekthalvledare med 15,3 procent till 972 miljoner euro, sensorer och aktiverare med 14,5 procent till 226 miljoner euro, opto med 1,1 procent till 853 miljoner euro, analoga kretsar med 6,8 procent till 2,7 miljarder euro, minnen med 9,6 procent till 774 miljoner euro, MOS-kretsar (inklusive mikroprocessorer och DSP-kretsar) med 5,7 procent till 1,87 miljarder euro, programmerbara kretsar med 7,5 procent till 611 miljoner euro och övrig logik med 6,7 procent till 479 miljoner euro. Standardlogik ökade med 13,4 procent till 157 miljoner euro.

– Den solida tillväxten 2018 fanns inom alla områden och drevs av kundernas behov inom alla industrisegment. Utmaningen för distributörerna blir att behålla den positiva trenden under 2019.

Comments are closed.