Sverige rankas IDI-etta

I International Telecommunication Union (ITU):s ICT Development-Index (IDI), som är en jämförelse mellan 154 länders information och kommunikationsteknikutveckling, hamnar Sverige på plats nummer ett.

Klicka nedan för större illustration

 

Indexet kombinerar 11 indikatorer som används vid en jämförelse globalt, regionalt och på landsnivå. De mest avancerade länderna inom ICT-området kommer från norra Europa med undantag för Sydkorea. Sverige toppar det nya ICT utvecklingsindexet, följt av Sydkorea, Danmark, Holland Island och Norge. Därpå följer andra, i huvudsak rika regioner i Europa, Asien och Nordamerika. .Västra och norra Europa och Nordamerika är de regioner som fått högst IDI-poäng och de flesta länderna från dessa regioner återfinns bland topp 20 av ICT-ekonomierna.
Alla länderna utom ett har förbättrat sin ICT-nivå under de senaste fem åren, men vissa mycket mer än andra. Östeuropa har inte bara haft en relativt god ekonomisk tillväxt utan är också en av de regioner som höjt sitt eget IDI-värde allra mest, och kan därför ses som den mest dynamiska ICT-regionen under perioden. Andra regioner som också kraftigt höjt sin ICT-nivå är Luxemburg, Förenade arabemiraten, Irland, Macao (Kina), Japan, Italien och Frankrike.
I ett globalt perspektiv har störst framgång gjorts inom ICT-access, vilket inkluderar fast telefoni, mobiltelefoni, internetbredband och hushåll med datorer och tillgång till internet. När det gäller ICT-användning, till vilket antalet internetanvändare räknas likaväl som fast och mobilt bredband har ökningen varit lite mer blygsam. Speciellt när det gäller bredband har det inte riktigt tagit fart ännu i många av de154 länderna som rankats.
Mer finns att läsa i ett pressmeddelande från ITU under; www.itu.int/newsroom/press_releases

Comments are closed.