Sverige ny ordförande i EUREKA

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet för nätverket EUREKA, som är ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära industriell forskning, teknisk utveckling och innovation. Vinnova är svensk samordnare och ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Målet för EUREKA är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft och att skapa samarbeten mellan företag och forskare i de över 40 medlemsländerna samt de tre associerade länderna: Kanada, Sydafrika och Sydkorea.

Stora svenska företag som Volvo AB, ABB, Scania, Saab och Ericsson deltar aktivt i EUREKA-projekt i samarbete med forskningsutförare och små och medelstora företag.

– För Sverige är samarbetet inom EUREKA en effektiv väg för att internationalisera små och medelstora företag och ett verktyg för industriellt samarbete med länder utanför Europa. Genom nätverket får vi tillgång till ny kompetens och nya marknader, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Sverige är ordförande i EUREKA löper mellan den 1 juli 2015 till 30 juni 2016 och det svenska ordförandeskapet kommer att präglas av värderingar som transparens, öppenhet, förenkling och effektivitet. Prioriteringar under ordförandeskapet är organisation och ledarskap, samarbete med länder utanför Europa och EUREKAs bidrag till europeisk forsknings- och innovationspolicy, enligt ett pressmeddelande från Vinnova.

Comments are closed.