Sverige före Kina

Boule Medical AB, som ingår i svenska Boule Diagnostics AB koncernen, har valt Inission Stockholm som leverantör framför sin tidigare kinesiska partner.

Det var vid upphandlingen av den nya elektroniken till sin senaste elektronikplattform som valet föll på Inission. Under sommaren har prototyper och förserier producerats i Inission Stockholms prototypfabrik Inception och nu har serietillverkning inletts.
– Vi jobbar kontinuerligt med processutveckling och med leverantörer för att hitta sätt att kostnadseffektivisera vår verksamhet, säger Fredrik Dalborg, VD och koncernchef för Boule Diagnostics AB. Nu är vi glada över att ha inlett ett samarbete med Inission som inte bara reducerar produktionskostnaden utan också förenklar logistiken och förbättrar ledtiderna.
Samarbetet inleddes med ett lyckat prototypprojekt kopplat till utvecklandet av Boule Medicals nya elektronikplattform. När dessutom Inissions erbjudande för serietillverkning var konkurrenskraftigt beslöt sig Boule Medical att fortsätta samarbetet med Inission.
När tillverkningsvolymerna under senare delen av året ökar kommer produktionen att förflyttas till Inissions verksamhet i Tallinn.

Comments are closed.