Svenskt instrument hittar knark

Serstech, med kontor på Ideon i Lund, lanserade i fjol ett handhållet instrument som identifierar exempelvis droger och andra kemikaliska ämnen. Nu har Combitech, på uppdrag av Serstech, utvecklat en molnlösning som gör det möjligt att upptäcka samband mellan mätresultat. Något som kan stärka det globala samarbetet mot organiserad brottslighet.

Den spektrometer som Serstech har utvecklat utnyttjar inbyggda databaser för att känna igen en mångfald av kemikalier, allt från läkemedel till sprängmedel, miljögifter och narkotika. Spektrometern använder en laser för att mäta reflexen hos kemiska substanser. Varje substans ger en unik reflektion, ett "molekylärt fingeravtryck", som matchas mot den inbyggda databasen hos instrumentet. Instrumentet har även en inbyggd programguide som med ett knapptryck ger kunskap om ämnets egenskaper och hur det säkrast ska hanteras.

Combitech har till Serstech utvecklat en unik systemlösning som kopplar upp alla instrument från Serstech så att användarna – till exempel inom tull, polis, militär och räddningstjänst – kan hantera sina instrument och dela mätresultat med varandra. Lösningen, som redan visas för kunder i sin första version, gör det möjligt att upptäcka samband mellan olika mätresultat.

– Om en viss substans upptäcks på en ort gör systemet denna information tillgänglig i alla enheter över hela världen. Det gör exempelvis att tullmyndigheter över hela världen kan kontrollera alla transporter från ett visst land eller speditör om det finns anledning till misstanke, säger Peter Höjerback, vd på Serstech.

Enbart i Europa upptäcktes enligt Serstech 80 nya narkotikapreparat förra året. En annan fördel är därför att databasen ständigt uppdateras med nya identifierade substanser – något som är väsentligt för tull och polis i arbetet mot narkotikainförsel. Systemet gör det även möjligt att vid behov enkelt koppla in extern expertis för analys på distans av okända ämnen. Samma system kan enligt företaget användas för att säkra hanteringen av kemikalier inom industrin.

– En alltför snäv syn på kemikalier och mätinstrument gör att samhället utsätts för stora risker. Serstechs system ger en unik överblick, säger Theis Maggerle, affärsområdeschef på Combitech.

Utvecklingsarbetet med systemlösningen har pågått sedan 2014. Serstech kommer även efter lanseringen att med hjälp av Combitech vidareutveckla systemet efter kunders önskemål.

Comments are closed.