Svenskarnas återvinning av elektronik ökar

Under 2011 samlade Sverige in hela 154 185 ton el- och elektronikprylar via EL-Kretsen, vilket motsvarar 16,27 kg/invånare. Det kan jämföras med EU:s direktiv som ligger på 4 kg/invånare. Resultatet innebär en ökning med 2,5 % jämfört med föregående år.

 

− Återigen har vi ett resultat som gör oss världsledande inom elektronikåtervinning. Svenskarna är otroligt bra på att lämna in sina uttjänta elektronikprodukter istället för att låta de bli liggande hemma. Den höga siffran visar att merparten av svenskarna tar sitt ansvar, och dessutom ökar engagemanget att återvinna från år till år, säger Ulrika Eliason, informations- och marknadschef på El-Kretsen.

Svenskarna återvann 82 miljoner prylar under 2011. Det är en ökning med knappt 4,7 miljoner produkter jämfört med 2010.

Insamlingen av batterier ökade med 15,7 procent till knappt 2 700 ton.

1,5 miljoner kammar,381 947 nappflaskor eller 3 miljoner mobilskal kan man producera av plasten som 2011 återvanns från 177 000 hårfönar.

16,27 kg elektronik per person samlades in under fjolåret. Det är 2,5 % mer än under 2010. Återvinningen av lågenergilampor ökade med 20 % under 2011 jämfört med 2010. Detta samtidigt som försäljningen av lågenergilampor minskat med 15 %. Antalet insamlade tv-apparater ökade till 1 083 254, en ökning med 31 %, enligt ett pressmeddelande. Mer information, uppdelad på län och kommuner, kan inhämtas via statistik från El-Kretsen .

Comments are closed.