Svenska startups topplacering i Europa hotas

Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige är fortsatt Europas viktigaste tillväxthubbar men investeringarna i Sverige mattas av enligt en ny rapport från Tech.eu och Stripe.

Investeringar i tech-startups i Europa har nästan fördubblats, från 6,88 miljarder euro investerade år 2016 till mer än 11,66 miljarder euro under 2018. Det visar rapporten ”Life is Growth” från nyhetstjänsten Tech.eu och betalföretaget Stripe som tittat närmare på hur det står till med finansieringen bland startups verksamma inom tech i Europa.
Rapporten visar att den totala finansieringen av brittiska, tyska, franska och svenska startups under 2016-2018 översteg 21 miljarder euro, vilket motsvarar 70% av alla investeringar i Europa.
Under 2018 fortsatte investeringarna i startups att öka i Frankrike (27 procent) och Tyskland (26 procent). Däremot visar rapporten att Sverige gick mot strömmen och andelen investeringar minskade med 13 procent 2018. I Storbritannien planade investeringstakten ut under samma period.
Den totala summan investeringar i tech startups i Sverige 2018 var trots nedgången mycket hög i jämförelse med andra större europeiska länder. Totalt investerades 796 miljoner euro, vilket kan jämföras med Spanien där den totala investeringssumman var 358 miljoner euro.
– Vi ser att techscenen i Europa som helhet stärks vilket är bra, det kommer att skapa nya starka techbolag i vår del av världen, säger Erik Olofsson, nordenchef på Stripe. Att investeringarna minskade i Sverige under 2018 jämfört med föregående år beror nog mycket på att vi hade exceptionellt hög investeringsvolym i svenska startups under 2017, hela 916 miljoner euro. Sverige är fortsatt en intressant marknad med många möjligheter både för nya företag och nya investeringar.
Sebastian Fuchs, medgrundare och VD på SUP46, är också fortsatt positivt inställd och tror att potentialen för investeringar i Sverige fortfarande är hög.
– Under de senaste åren har den tekniska scenen i Sverige verkligen mognat och de uppskalningar som finns i vårt ekosystem producerar kvalitetsproduktion. Det handlar om avkastning på investeringar, inte bara om mängden kapital, och vi ser bara en växande mängd kvalitetsskalningar som dyker upp på den tekniska scenen här.

Rapporten visar vidare att:
– Investeringarna de senaste åren skedde främst inom fintech, vård- och hälsa, molntjänster och transportsektorn.
-Den stora majoriteten av investerare är baserade i Storbritannien (cirka 25% av totalen), följt av Frankrike, Spanien och Sverige.
– Sett till den totala investeringsvolymen som gick till startups under perioden Q1 2016 till Q4 2018 rankas Sverige som nummer fyra.
– Jämfört med USA och Kina, ligger Europa som helhet fortfarande efter om man tittar på riskkapital globalt. USA leder med 255 miljarder dollar i total finansiering från 2015 till 2018, följt av Kina med 123 miljarder dollar. Europa landar på cirka 66 miljarder dollar under samma period.

Rapporten ”Life is Growth” har tittat närmare på mer än 2 000 europeiska startups som tillsammans har tagit in mer än 30 miljarder euro i riskkapital mellan åren 2016 och 2018. Rapporten är framtagen av nyhetstjänsten Tech.eu och betalföretaget Stripe. Läs hela rapporten här

Comments are closed.