Svenska Sara i indisk satellit

Indiens första månfarkost, Chandrayaan-1, sköts upp igår. Ombord finns det svenska mätinstrumentet Sara.

Indiens första månfarkost syftar till att kartlägga månens hela yta med hög upplösning. Till sin hjälp har månfarkosten instrumentet Sara, utvecklat av forskare vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Avsikten är att studera hur månens yta växelverkar med de partiklar som finns i rymden.

Comments are closed.