Marcus Wallenberg-laboratoriet 30 år

Den 24 oktober fyller Marcus Wallenberg-laboratoriet för ljud- och vibrationsforskning vid Kungliga Tekniska Högskolan 30 år. Detta forskningscentrum på KTH kom till i syfte att medverka till minskat buller, slitage och energiåtgång inom industrin. Sedan starten har det utvecklats till ett av Europas främsta akustikcentra. Det har stor betydelse för svenska företag inom fordons- och maskinindustrin.
För att hedra företagets avgående ordförande Marcus Wallenberg beslutade Atlas Copcos styrelse 1974 att donera medel för en ny professur vid KTH i ett ämne som var kopplat till företagets verksamhet. Detta blev grunden för Marcus Wallenberg-laboratoriet som fick inriktningen teknisk akustik. Den första innehavaren Göran Gadefelt tillträdde 1977.
Sedan starten har över 200 civilingenjörer, med specialisering mot ljud och vibrationer, examinerats och 36 personer har doktorerat. Alla blivande farkostingenjörer från KTH läser dessutom en grundkurs i ämnet.
Atlas Copcos donationer på sammanlagt drygt 20 miljoner kronor har finansierat två professorer och verksamhetsledare vid MWL.

Comments are closed.