Svenska företag satsar på forskning och utveckling

Svenska företag fortsätter att satsa på forskning och utveckling. 86 procent säger att de kommer ha en oförändrad eller höjd budget under 2015, och hela 95 procent svarar att de planerar för att öka eller ha oförändrat antal anställda inom forskning och utveckling under året.

Det visar konsultföretaget Awapatents återkommande Innovationsbarometern, där man intervjuat 100 forsknings- och utvecklingschefer på företag i Sverige om hur de ser på sin forsknings- och utvecklingsverksamhet under 2015.
Innovationsbarometern visar också att tre av fyra företag anser att den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra innovationsklimatet i Sverige är bättre utbildning som skulle kunna höja kompetensen ytterligare.
I undersökningen uppger en tredjedel av företagen att de saknar en IP-strategi, vilket innebär att de inte har någon övergripande plan för hur de vill använda sina patent och sitt varumärke.
– Strategiskt arbete med immaterialrätt är bevisligen ett område där det finns mycket att göra för svenska företag. De flesta ser patent som ett skydd i stället för att använda det som ett affärsverktyg, säger Magnus Hallin, vd Awapatent.

Comments are closed.