Svensk fiberoptik till Malta

Svenska ICT Networks och institutet Iftac gör en gemensam bredbandssatsning på Malta. I förlängningen handlar det om satsningar i Nordafrika.

Den 7 februari inviger svenska ICT Networks och institutet Iftac ett labb för utbildning i tillämpad bredbandsteknik på Malta. Genom ett samarbetsavtal med MCAST (Malta College for Arts Science and Technology) investerar Iftac i utrustning och utbildning vilket ger en språngbräda mot den nordafrikanska marknaden. Deltar på invigningen i Valletta gör bland annat Maltas utbildningsminister och ansvariga för globala projekt från Washington.
– För oss handlar det i förlängningen om affärer i Nordafrika då MCAST även tecknat avtal med motsvarande aktörer i Libyen, säger Morgan Hallgren, vd för ICT Networks. Tillsammans med Iftac blir vi utbildningsansvariga och rådgivare till Maltas regering inom bredbandsbyggnad. På Malta finns idag enbart TV, bredband och telefonitjänster, men när nätet blir utbyggt kan en nationell testbädd för nya ICT-tjänster skapas.
Deltar vid invigningen gör även klusterorganisationen Fiber Optic Valley som är initiativtagare till samarbetet som kan innebära stora framtida uppdrag för Iftac och ICT Networks. Maltas regering planerar att installera fiber till samtliga hem och kommer att ställa krav på att installatörerna är certifierade.
ICT Networks är underleverantörer till Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering (Iftac). Iftac skriver under samarbetsavtalet med MCAST. Iftac är en enhet inom Centrum för utveckling och lärande (Cul) i Hudiksvalls kommun. ICT Networks erbjuder bredbandsinstallationer och utbildning inom optofiber. Företaget finns representerat i Sundsvall, Hudiksvall, Västerås, Stockholm och Malta.
Fiber Optic Valley är ett av Sveriges 11 Vinnväxt-kluster som initierar och inspirerar till nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Klustren arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på bredband och sensorteknologi. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Comments are closed.