Svensk delegation till EFECS 2018

Nu finns tillfälle till internationella affärskontakter. Fram till 6 november finns möjlighet till resebidrag för att delta i en svensk delegation till EFECS 2018 – European Forum for Electronics Components and Systems.

Smartare elektroniksystem i samverkan med Digital Sweden ger möjlighet att medverka i en svensk elektronikindustridelegation till EFECS 2018 – European Forum for Electronics Components and Systems som fokuserar på “Our Digital Future” and the Electronic Components and Systems genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas i år i Lissabon den 20-22/11. Konferensen lockar årligen drygt 500 deltagare.
Deltagare intresserade av internationell samverkan och europisk elektronikinnovation uppmanas kontakta programkontorets internationaliseringsansvarige Thorbjorn.Ebefors@smartareelektoniksystem.se (070-857 31 10) för mer information om konferensen och vad småföretagare skall göra för att erhålla resebidrag om max 10 tkr. Om man dessutom skall få rabatterat hotell på Lux Hotell om 115 € per natt måste man boka med special kod innan 24/10. Också det en viktigt deadline så man inte hamnar på dyrt hotell långt från konferens- och kongressområdet.
Klicka här för mer information om konferensen (www.efecs.eu)

Comments are closed.