Sun köper MySQL

En miljard dollar är vad Sun nu betalar för det svenska MySQL. Databasen MySQL driver idag miljoner webbplatser på Internet. Google, Facebook och Nokia är bara några exempel

Företaget grundades av David Axmark, Allan Larsson och Michael "Monty" Widenius som alla arbetat tillsammans sedan 80-talet. Sun kommer att betala 800 miljoner USD kontant för samtliga aktier i MySQL samt 200 miljoner USD i optioner. Köpet kommer att vara klart till senhösten 2008. Efter köpet kommer MySQL integreras i Sun:s "Software, Sales and Service" organisation. Företagets vd Mårten Mickos, som knöts till företaget 2001, kommer att ingå i Sun:s ledningsgrupp.

Sun stärker nu sin profilering mot Internet och köpet kommer att bli en viktig profilhändelse för fri programvara och öppen källkod.

MySQL har 400 anställda i 25 länder, med huvudkontor i Cupertino, Kalifornien USA, och Uppsala i Sverige.

MYSQL tillsammans med Linux som operativsystem, Apache webserver och programspråken PHP, Perl och Pyhton ger webplattformen LAMP. Den vanligaste webbplattformen världen känner till.

Comments are closed.