Succé för Future Friday

KTHs rekryteringssatsning, "Future Friday", blev en succé. På en del av föreläsningarna tvingades man till och med att begränsa antalet deltagare.

 

Viljo Jonsson skall bli civilingenjör och läser på IT-programmet. 

– Det verkar att ha vänt på allvar och vi ser nu ett ökat tryck på de tekniska utbildningarna i Stockholm, säger Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm.
Lotta Edholm var inledningstalare på Future Friday och hon tror också på en ökad andel kvinnliga studenter inom teknikutbildningen. Idag är andelen så låg som bara ca 11 procent.
–  Det är väldigt egendomligt att andelen fortfarande är så låg, speciellt som kvinnorna idag dominerar totalt när det gäller högskoleutbildning. Ca 70 procent av dagens högskolestuderande är kvinnor.

 

Professor Robert Rönnlund, KTH och Stockholms skolborgarråd, Lotta Edholm. 

Lotta Edholm vill alltså inte utlova någon "quick fix" för att öka antalet kvinnliga högskolestudenter och det skall man nog vara tacksam för. Satsningar som Future Friday, samarbeten mellan skola och industri och bättre mediabevakning för att öka synligheten är nog den bästa medicinen. Och det finns utmaningar.
– Länsstyrelsen har tagit fram en rapport som visar att det år 2020 kommer att saknas ungefär 5 000 ingenjörer inom elektroteknik, teknisk fysik och data, säger professor Robert Rönngren. Av dem är 4 000 högskoleingenjörer, alltså den treåriga utbildningen. Men i verkligheten är troligen bristen ännu större.
– Ett av problemen för teknikutbildningen är att gymnasielärare, studievägledare, yrkesvägledare och elever inte känner till vårt område särskilt bra. Där har Future Friday gett väldigt bra resultat och vi har sett ett klart ökat söktryck på KTH sedan den satsningen inleddes. Ansökningarna till KTH ökade med ungefär åtta procent 2011, samtidigt som resten av landets högskolor ökade fyra till fem procent. Ungefär hälften av ökningen ligger inom informations- och kommunikationsteknik.
– Det här unika samarbetet mellan högskola och näringsliv som vi har fått igång ger verkligen resultat.

 

Professor Mats Brorssons  föredrag om multiprocessorer fyllde salen.

Comments are closed.