Styrelsen i Note nobbar Lifcos bud

Notes styrelse meddelar att de är av den uppfattningen att budet från Lifco avsevärt undervärderar Note och att det inte speglar bolagets långsiktiga intjäningsförmåga.

Lifco AB, som är ett bolag helägt av Carl Bennet AB, lämnade den 3 december 2012 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Note.

Styrelsen i Note uppges ha övervägt vad som är bäst ur aktieägarnas intresse med hänsyn till erbjudandet och baserar sin rekommendation på faktorer som styrelsen bedömt som relevanta för erbjudandet; Notes nuvarande finansiella och affärsmässiga ställning, den framtida tänkbara utvecklingen samt där tillhörande möjligheter och risker.

Tidpunkten för erbjudandet var enligt Note läglig då företagets aktievärde har påverkats negativt av den fortsatta globala oron.

”Trots en budpremie på 35 procent uppgår Lifcos värdering endast till 87 procent av Notes eget kapital vid utgången av tredje kvartalet 2012, något som inte på något sätt kan anses illustrera en korrekt värdering av Note. Styrelsen rekommenderar således aktieägarna att inte acceptera Erbjudandet från Lifco, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Till grund för uttalandet ligger en enig styrelse i Note, enligt samma meddelande.

Comments are closed.