Strömtång griper om stor last

FLIR lanserar strömtången CM94 som passar särskilt väl för felsökning och diagnostik av lik- och växelströmmar upp till 2 000 A.

CM94 är konstruerad för att klara högspänningsmätningar i krävande uppgifter inom produktion och distribution av el samt inom industrin. Den har en extra stor käke som enkelt klarar större ledare och strömskenor. Med CAT IV-överspänningsskydd på 1 000 Volt klarar CM94 reläer, fördelningstavlor, schakt, ställverk och centraler, samt ledare, matningar och produktionsledningar.

Den hållbara strömtångens käke på 55 millimeter (2,2 tum) når enkelt runt stora ledare eller flera ledare samtidigt. Den visar sant effektivvärde (true-RMS)för mätning av växelspänning eller växelström. Med ett lågimpedansläge (LoZ) rensar den spökspänning för att ge exakta testmöjligheter.

På industrianläggningar med växel- och likströmsmotorer, motorstyrcenter och variabel frekvensstyrning (VFD), spårar strömtångens VFD-läge störande signaler för att säkerställa korrekta avläsningar.

Förutom ström- och spänningsfunktioner kan man felsöka på kopplingar och komponenter med ett kontinuitetsläge, mäta dioder och motstånd eller frekvens- och temperatur.

IP40-klassade CM94 är falltestad för att tåla ett fall på 2 meter från en stege eller ned i ett schakt.

FLIR CM94 säljs online och via auktoriserade FLIR-distributörer.

Comments are closed.