Strömsnål flyttalsprocessor från Cortus

Från den franska IP-tillverkaren Cortus kommer en flyttalskärna baserad på företagets Cortus v2-instruktionsuppsättning. Kärnan är avsedd för små lågeffektsystem som ändå kräver bra flyttalsprestanda.

Cortus har ett IP-bibliotek med en rad egna 32-bits processorkärnor med låg energiförbrukning. Men allt fler tillämpningar inom solenergi eller industriell styrning kräver flyttalsalgoritmer som exekveras i hårdvara för att klara prestandamålen. Också trådlösa MIMO-system behöver höga flyttalsprestanda

– Företag som utvecklar IoT-tillämpningar med flyttalskrav kan dra maximal nytta av vår FPS26-kärna, säger Michael Chapman, vd för Cortus. Den har låg energiförbrukning och höga prestanda i en mycket liten kiselarea.


Blockschema för FPS26

FPS26 har en Harvardarkitektur med sexton 32-bits register och en femstegs pipeline. Den har en IEEE 754-kompatibel flyttalsdel för enkel precision, en parallell multiplikator och hårdvarudivision. Modulen har stöd för AXI4-Lite-bussen, såväl som Cortex APS-gränssnitt för periferienheter. Den mycket begränsade kiselarean gör Cortex FPS26 lämplig också i högvolymprojekt. En implementering i 90 nm CMOS behöver inte kräva mer än 0,192 mm². Då har ändå FPS26-kärnan 9,7 gånger snabbare flyttalsprestanda än heltalskärnan APS25.

Till en FPS26-kärna kan adderas upp till åtta slavprocessorer för t ex kryptografi eller signalbehandling. Instruktionerna till slavprocessorerna kan läggas in i C-koden som funktionsanrop.

Alla processorkärnor kan kompletteras med periferiblock som Ethernet 10/100 MAC, USB 2.0 Device och USB 2.0 OTG via APS-bussen. Alla kärnorna har också samma enkla vektoriserade interruptstruktur för snabba avbrott med liten overhead.

Verktygskedjan är tillgänglig gratis och utan licenser. Den kan anpassas för slutkundens krav och med slutkundens varumärke. Det finns också stöd för realtidsoperativsystem som FreeRTOS, Micrium uC/OSII, Micrium uC/OSIII och TargetOS.

Comments are closed.