Strömmätning utan shuntmotstånd

Från ams kommer ett nytt referenskort som mäter strömmen till och från ett batteri med en procents noggrannhet. Kortet mäter spänningsfallet över en ledare på mönsterkortet och det behövs därför inget shuntmotstånd. Strömmar upp till 100 A kan mätas på det här sättet.

 

Den nya tekniken minskar kostnaden för en mätlösning kraftigt. Ett precisionsmotstånd med låg temperaturdrift kostar typiskt uppåt en och en halv dollar och eftersom en noggrann strömmätning är nödvändig i alla batterihanteringssystem innebär det en stor besparing. Tekniken från referenskortet kan direkt implementeras i batterilösningar för till exempel elcyklar och andra tillämpningar med strömmar under 40 A. Med små ändringar går det att komma upp i 100 A.
Referenskortet är baserat på AS8510-kretsen från ams. Det är en integrerad mätkrets med två kanaler. Den ena kanalen används för att mäta strömmen genom att känna av spänningsfallet över en 10 mm lång sträcka på kortet med känt motståndsvärde och temperaturkoefficient. Den andra kanalen mäter kopparledarens temperatur.
Genom att använda en kompensationsalgoritm från ams kan komponenten eliminera effekten av resistansvariationen vid olika temperaturer. Det innebär att noggrannheten kan hållas inom en procent över hela temperaturområdet (-40°C to +125°C).

Comments are closed.