Strömkontaktdon för Nordamerika

Strömförsörjningskomponenter avsedda för kopplingsskåp på den nordamerikanska kontinenten måste uppfylla specifikationerna i UL 2237-standarden. Ingenjörer hos binder har utformat panelmonterade don med K- och L-kodning inom M12-serierna 824 och 823, som till fullo följer dessa krav.

binders K- och L-kodade panelmonteringsdon inom produktserierna 824/823, är avsedda för strömtillämpningar på den nordamerikanska marknaden i enlighet med UL 2237-standarden. Dessa inkluderar 5-bens panelmonterade han- och honkontaktdon med skruvlåsning som uppfyller kriterierna för skyddsklass IP68. El- och anläggningsteknik samt industriella styrsystem är de viktigaste användningsområdena för dessa M12-komponenter.

UL 2237-standarden specificerar riktlinjer för testning av kontakter, kablar, kabelförskruvningar och säkringsdelar, såsom exempelvis testning av jordningsvägen: denna procedur föreskriver att skyddsjord-(PE)-vägen ska motstå en ström på 190 A för trådmåttet AWG16 eller 300 A för AWG14 under fyra sekunder utan avbrott. AC-tillämpningar kräver dessutom att test utförs för onormal överbelastning på 1,5 gånger märkströmmen – vilket PE-vägens säkring måste klara – liksom en extra anslutning av PE-benet till komponentens hölje.

Enligt standarden DIN EN 61076-2-111 indikerar K-kodning 5-bens M12-kontaktdon för strömförsörjning till AC-tillämpningar som drivenheter eller frekvensomvandlare. Märkspänning och strömgräns anges till 630 V(AC) respektive 12 A. L-kodningen hänvisar också till en 5-polig kopplingsyta men är särskilt utformad för DC-tillämpningar upp till 63 V(DC) och 16 A. Dessa inkluderar exempelvis mindre motorer eller fältbussenheter inom industriautomationssektorn.

Comments are closed.