Strömgivare med halleffektteknik

LEM presenterar sin LH-familj av givare, ett nytt sortiment som kan monteras på mönsterkort (PCBer) för icke störande, isolerad mätning av DC, AC och pulsad ström från nominellt 25 A till 100 A. Familjen består av tre nya modeller: LH 25-NP, LH 50-P och LH 100-P.

 

De nya givarna är baserade på LEMs senaste ASIC-teknik, som utnyttjas i den nyligen lanserade strömgivarserien LF xx10. När den är återkopplad möjliggör den halleffektbaserade ASICen en prestanda som är jämförbar med dyrare tekniker som exempelvis fluxgate. Den nya familjen drar nytta av dessa fördelar vid låg nominell ström som exempelvis 8, 12, 25, 50 och 100 A.
LH 50-P och LH 100-P är utformade för 50 respektive 100 A nominellt, medan LH 25-NP är en flerområdesmodell som kan konfigureras för 8, 12 eller 25 A, vilket ger motsvarande tre givare i en krets.
Den nya serien ger upp to 3,5 gånger bättre sammanlagd noggrannhet över temperaturområdet än den tidigare generationen av återkopplade halleffektbaserade strömgivare. Den sammanlagda noggrannheten på upp till 0,5% av IPN bibehålls över hela temperaturområdet från -40°C till +85°C, med en maximal offset-avdrift på 0,1% av IPN.
Prestanda jämförbar med fluxgate gör att ingenjörer kan uppnå bättre styrning och ökad verkningsgrad, som exempelvis mer noggranna robotrörelser eller förbättrad energiförbrukning. Dessa fördelar kan förverkligas samtidigt som fluxgate-teknikens nackdelar undviks, exempelvis brus, problem vid start med flödande primärström samt förseningar vid återstart efter överlast.
LH-modellerna, som drivs med matningsspänning från +/- 12 V till +/- 15 V, kan mäta toppström på upp till 2,2 gånger den nominella primärströmmen samtidigt som den svarar snabbt på ett di/dt-steg med en svarstid på mindre än 0,5 µs.

Comments are closed.