Strålande resultat för Transmode

Bokslutkommunikén för 2011 visar en uppgång med 38,4 procent, jämfört med året innan, med ett rörelseresultatet som uppgick till 149,1 MSEK (107,6). Även senaste kvartalet gick mycket bra.

Karl Thedéen, vd för Transmode, är nöjd med bokslutet:
– Ett starkt sista kvartal, med en försäljningstillväxt på 23 procent jämfört med föregående år, avslutade ett fantastiskt år. För helåret 2011 har vi uppnått våra finansiella mål genom en intäktsökning på 38 procent i lokala valutor och en justerad rörelsemarginal på 18 procent. Till summeringen av 2011 kan vi också lägga introduktionen av nya innovativa produkter för Ethernet-transport och 100 Gbit/sekund per våglängd och nya affärer inom exempelvis kategorierna mobilt transportnät och videodistributionsnät. Vi har även vunnit ett antal nya kunder, genomfört en börsintroduktion och flyttat till nya lokaler.
För kvartalet oktober – december 2011 uppgick intäkterna till 246,4 MSEK (200,4), motsvarande en ökning med 22,9 procent och med 24,2 procent justerat för valutakursförändringar.
Periodens resultat uppgick till 34,2 MSEK (19,7).
För helåret januari – december 2011 uppgick intäkterna till 916,9 MSEK (699,3), motsvarande en ökning med 31,1 procent och med 38,4 procent justerat för valutakursförändringar.
Periodens resultat uppgick till 116,3 MSEK (81,4).
Transmode mottog 2008 priset Årets Elektronikföretag på Elektronik i Nordens Branschpunsch.

På bilden från prisutdelningen ser vi Transmodes marknadschef Ola Elmeland.
I juryn för priset ingick representanter från Elektronik i Norden samt de dåvarande organisationerna Elektronikindustriföreningen och IM-föreningen, numera sammanslagna till Branschorganisationen Svensk Elektronik. Priset har delats ut sedan 1981.

 

Comments are closed.