Stort intresse för Intuitive Aerials

Intuitive Aerials nyemission inför listning på First North avslutades den 10 december 2014. Intresset har varit stort och emissionen tecknades till ca 133%. Första handelsdag vid NASDAQ First North planeras till 13 januari 2015.

 

Intuitive Aerial AB tillverkar och säljer obemannade helikoptersystem (drönare) till kunder inom film och broadcast. Företaget blev nyligen utsett till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av Affärsvärlden och Ny Teknik. Omsättning har mer än dubblerats varje år sedan verksamhetens start år 2010. Listningen vid First North och den nu framgångsrikt avslutade spridningsemissionen ger Intuitive Aerial resurser till utökade marknadsinsatser på bl a den viktiga nordamerikanska marknaden, samt att säkerställa att nuvarande teknikledarskap behålls och förstärks i produkten Aerigon.
Styrelsen har på grund av det stora intresset beslutat att utnyttja dels det fulla nyemissionsbeloppet om 15 Mkr samt även ytterligare 3 Mkr motsvarande hela utrymmet för övertilldelning enligt emissionsmemorandumet. Totalt emitteras därmed 1 674 419 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 10,75 kr per aktie och totalt tillförs bolaget 18 Mkr före emissionskostnader. Aktiekapitalet i bolaget ökar med ca 301 Tkr och kommer därefter att uppgå till ca 803 Tkr. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket.

Comments are closed.