Stort intresse för digital radio

Samtliga större kommersiella radiobolag har ansökt om att få sända digital radio i det svenska marknätet. Det framgår av de ansökningar som denna vecka kommit in till Myndigheten för radio och tv.

Första oktober var sista dagen för de kommersiella bolagen att ansöka om sändningstillstånd i ett framtida digitalt radionät i Sverige ut. Hela 26 kanaler via sju programbolag har visat intresse, däribland MTG Radio, SBS Radio och NRJ som står för 91 procent av det totala radiolyssnandet av kommersiell- och föreningsradio i Sverige. Tillstånden för kommersiell digital ljudradio kan träda i kraft från 1 januari 2013 och ska gälla till och med 2020.

I den nyligen presenterade public service-utredningen föreslås Sveriges Radio inleda en utbyggnad av sina digitala sändningar så att de når 95 procent av befolkningen. Samtidigt pågår en tillståndsprocess för de kommersiella radiobolagen. De kommersiella tillstånd som nu utlyses ger plats för ett väsentligt ökat utbud av nationella eller regionala kanaler, vilka kan tas emot på alla de ställen där radion fungerar, inklusive bilen och sommarstugan.

– Public service-utredningens förslag tillsammans med det stora intresset bland de kommersiella kanalerna stärker marknätets position och visar på att digitalradio har en självklar plats i det framtida medielandskapet, kommenterar Per Borgå, produktchef radio på Teracom Group.

Fördelarna med digitalradion är bland annat en ökad valfrihet för lyssnarna genom att fler kanaler kan sändas i hela landet och inte bara i storstadsregionerna, vilket är fallet i den analoga radion idag. Givet att de digitala tillstånden utlyses och att SR följer efter kommer man på orter som exempelvis Uppsala, Gävle, Örebro, Västerås, Helsingborg med flera, kunna erbjuda en 500-procentig ökning i programutbudet.

I dagsläget sänder Teracom ett tjugotal kanaler från kommersiell radio och Sveriges Radio i det testnät för digitalradio som når lyssnare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Gävle och Älvsbyn. Sammanlagt nås 35 procent av befolkningen av sändningarna med digitalradio. En utökning av täckning och antal kanaler i digitalradion är beroende av den tillståndsprocess som nu pågår.

De kommersiella kanaler som har ansökt är:

  • DB Media AB (2 kanaler)
  • Kanal 75 AB, ATG (1 kanal)
  • Kilohertz AB, MTG (11 kanaler)
  • Norrköpings Radio & Co AB (1 kanal)
  • RBS Broadcasting AB, NRJ (2 kanaler)
  • SBS Radio AB (8 kanaler)
  • Skärgårdsradion AB (1 kanal)

Comments are closed.