Största halvledarökningen på tre år

Semiconductor Industry Association (SIA) rapporterar att halvledarförsäljningen andra kvartalet ökade med sex procent, jämfört med första kvartalet. Det är den största kvartalsvisa ökningen på tre år.

Försäljningen av halvledare i världen uppgick till 74,65 miljarder dollar under andra kvartalet 2013. Det innebär sex procent mer än försäljningen under första kvartalet, som uppgick till 70,45 miljarder dollar.
Under juni var försäljningen 24,88 miljarder dollar, vilket är 2,1 procent mer än för juni 2012.
Försäljningssiffrorna är sammanställda av World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
– Det är ingen tvekan om att den globala halvledarindustrin har återhämtat sig under första halvåret 2013, där Amerika tagit ledningen, säger Brian Toohey, vd och styrelseordförande för Semiconductor Association. Vi har nu sett en varaktig tillväxt på månads-, kvartals- och årsbasis. Den sammantagna försäljningen överglänser industrins förväntningar. Speciellt stark är försäljningen av minnesprodukter.
World Semiconductor Trade Statistics hade förväntat sig en kvartalstillväxt globalt på 4,6 procent och för Amerika 3,4 procent. Utfallet blev i stället 6 procent, respektive 8,6 procent.

 

Comments are closed.