Storskalig optisk access med iAccess

Transmode lanserar idag den nya lösningen iAccess som ger operatörerna nya möjligheter att bygga ut Ethernet-accesser för tillämpningar som Business Ethernet och transport av mobiltrafik.

Med iAccess kan nätoperatörer bygga skalbara och kostnadseffektiva Ethernet-accesser för en mängd tillämpningar. Andra existerande lösningar för Ethernet-access är antingen baserade på mera komplex optisk accessutrustning eller på enklare konsumentprodukter. Detta har gjort att många tillämpningsområden inte kommit ifråga eftersom de tidigare lösningarna antingen har varit för dyra eller haft för låg funktionalitet.
Transmodes iAccess kombinerar en ny, kompakt, och kostnadseffektiv anslutningsenhet – en Network Interface Device (NID) – med företagets iWDM-PON och näthanteringssvit Enlighten(TM) i en kostnadseffektiv, lättinstallerad/lätthanterad och skalbar lösning. Lösningen drar särskild nytta av att alla NID-enheter hanteras som fjärranslutna portar till den Ethernet muxponder som de är anslutna till.
Tack vare principen att låta en NID vara en fjärransluten port så kommer varje NID automatiskt att hämta sin enhets- och tjänstekonfiguration från nätet så fort den ansluts. En NID behöver inte heller ha någon egen IP-adress, vilket innebär mindre belastning på operatörens ibland begränsade adressutrymme. Tillsammans med en färglös optiska lösning  som blir möjlig genom WDM-PON-optik, så blir iAccess en långt automatiserad, lätthanterlig och skalbar lösning.
Den nya lösningen är lämplig för Ethernettjänster som ska rullas ut till många abonnenter och där enkelhet är viktigt. Installationen går snabbt och smidigt och med hjälp av Enlighten kan operatören skapa tjänstemallar som underlättar aktiveringen av många likadana eller likartade tjänster. Detta minskar driftskostnaderna (OPEX) samtidigt som den ursprungliga investeringen (CAPEX) är begränsad.

Comments are closed.