64-bits RTOS för stora datamängder

Enea lanserar 64-bitsversionen av realtidsoperativsystemet Enea OSE och möter därmed behovet av att kunna hantera och buffra stora datamängder i modern telekominfrastruktur.

Datamängden ökar, bland annat till följd av trafikhanteringsbehoven i de stadigt expanderande LTE-nätverken. 64 bit ger tillgång till större adressrymd för applikationerna som körs.

Comments are closed.