Stororder till Ruag Space

Ruag Space AB i Göteborg har vunnit upphandlingar på över hundra mottagare och frekvensconverters till Intelsats senaste tillskott av satelliter och till den kanadensiska satelliten Nimiq-6.

Det uppges ge arbete i produktionen under ett år. De sammanlagda orderbeloppen är i storleksordningen 100 miljoner kronor.

Intelsat är världens största operatör av kommunikationssatelliter. Trots den världsomspännande ekonomiska krisen har satellitbranschen klarat sig bra och efterfrågan på satellitkapacitet är god, enligt Ruag Space. Intelsat har därför nyligen tecknat kontrakt med Space Systems/Loral och Boeing Satellite Systems för sex nya satelliter.

Ordern från Space Systems/Loral avser 31 frekvenskonverters/mottagare av ett antal olika typer till Intelsat-19 & -20, för leverans under fjärde kvartalet 2010.

Boeing Satellite Systems har beställt totalt 68 mottagare/converters for Intelsat -20 & -21 och till ytterligare två satelliter som ännu inte namngivits. Leveranser skall ske under fjärde kvartalet 2010 och i början av 2011.

Dessutom har Ruag Space fått en order på fyra enheter till den kanadensiska satelliten Nimiq-6 för leverans i januari 2011.

Ruag Space i Göteborg har utvecklat kompetens inom mikrovågsmottagare och frekvensconverters till nyttolaster på telekommunikationssatelliter sedan det första utvecklingskontraktet till satellitprojektet Eutelsat II redan1986.

Idag är Ruag Space en återkommande leverantör till de flesta tillverkarna av stora telekommunikationssatelliter och levererar utrustning för frekvenser från L-bandet (1,5 GHz) till Ka-bandet (30 GHz), enligt ett pressmeddelande.

Ruag Holding AG är en internationell koncern inom flyg, rymd och försvar med stark fokusering på avancerad teknologi. Gruppens huvudkontor ligger i Bern i Schweiz och ägs till 100 procent av schweiziska staten. Ruag har anläggningar för utveckling och konstruktion i Schweiz, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ruag Space AB är en del av den nybildade, 1 000 man starka rymddivisionen inom Ruag. Företaget är en internationell, oberoende leverantör av kvalificerad rymdutrustning. Företagets huvudprodukter är datorsystem, mikrovågselektronik och antenner till satelliter och adaptrar och separationssystem till bärraketer. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och en division för mekaniska system i Linköping. Ruag Space AB har cirka 380 anställda.

Comments are closed.