Stora Enso och Chalmers i strategiskt avtal

Stora Enso och Chalmers har tecknat ett långsiktigt avtal för att i samverkan stärka forskning, innovation och utbildning på skogsområdet.


Bakre raden: Anders Wennberg, Professor Hans Theliander, Mikael Hannus (Stora Enso), Professor Aleksandar Matic, Anna Bergstrand. Främre raden: Stefan Bengtsson och Markus Mannström (CTO, Stora Enso).

Parternas åtagande inom ramen för avtalet rör även kompetensutveckling, personalutbyten och årliga öppna forskningsseminarier och koordineras från Chalmers genom styrkeområdet Materialvetenskap, men berör även styrkeområdena Energi, Informations- och kommunikationsteknik samt Produktion.
– Chalmers är ett av de ledande ingenjörsuniversiteten i Norden och genom att knyta våra forskningsresurser närmare varandra kan vi få riktigt bra utväxling på dem, säger Markus Mannström, Chief Technology Officer, Stora Enso.
För Chalmers handlar samarbetet i hög grad om att kunna ge forskare och studenter möjlighet att verka i frontlinjen med utveckling inom den skogsbaserade industrin som med sin förnybara råvara kan utgöra en nyckel för framtidens hållbara tillväxt.
– Det är glädjande att vi nu går in i ett mer strukturerat samarbete med en ledande skogsindustrikoncern, säger rektor Stefan Bengtsson. Det känns som en naturlig del i Chalmers uttalade vision att arbeta för en hållbar framtid.
Aleksandar Matic, professor i fysik och ledare för det tvärvetenskapliga styrkeområdet Materialvetenskap understryker samarbetets potential.
– Såväl för oss inom materialvetenskap som när det gäller energi och produktion handlar detta med att plocka material och byggstenar från skogsråvara om strategiska forskningsområden på nationell nivå. Här har vi möjlighet att hitta framtidens uthålliga materialanvändande. Det är därmed en långsiktig satsning på bioekonomiområdet, säger Aleksandar Matic.
Avtalet som undertecknades den 13 maj kommer att löpa tills vidare. Under det första året kommer man genom en tematiskt inriktad workshop och på andra sätt att utarbeta konkreta former för samarbetet. Det handlar om att identifiera lämpliga gemensamma projekt, möjligheter för Stora Enso att medverka i grundutbildningen, och även rådgivande funktioner på Chalmers där personer från Stora Enso kan ta plats för att bidra med kompetens och erfarenheter.
Stora Enso har samtidigt träffat liknande överenskommelser med Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och med det finska Aalto-universitetet.

Comments are closed.