Stora Elektronikdagen gav framtidsförhoppningar

Visst finns det möjligheter för svensk elektronikindustri! Sverige har en potential att öka sin export och nya uppfinningar kan lägga grunden för nya företag. På IM- och EIF-föreningarnas initiativ, tillsammans med Stockholmsmässan, framkom en rad argument för en positiv utveckling under konferensen "Stora Elektronikdagen" den 3 september.
Det 70-tal personer i ledande ställning från den svenska elektronikindustrin spetsade öronen extra när Robert Dahlman, Investerum AB, berättade om den ekonomiska krisen – och varför det blev som det blev.
I hans historiska återblick var det Frank Roosevelt som 1932 lade grunden till dagens kris då Fannie Mae bildades för att låna ut pengar till privatpersoner för huslån. Det privatiserade men fick en offentlig uppgift. Freddie Mac startades för att skapa en konkurrens. Bill Clinton satte press på att låna ut mer och "cirkusen" var igång. Som bekant kraschade både Fannie Mae och Fannie Mac. Resten är historia. Med utlåningen fortsatte priser på bostäder uppåt, liksom den övriga konsumtionen, trots att om många ekonomer insåg att det hela skulle leda till en krasch.
Robert Dahlman visade kurvor över förloppet hos den senaste nedgången, jämfört med tidigare lågkonjunkturer.
Av kurvorna framgick att de brantaste fallen också följdes av branta uppgångar. Så kommer det förmodligen att bli denna gång!
Det är alltså dags för svensk elektronikindustri att se över sin strategi. Exportrådets presentationer på "Stora Elektronikdagen" visade vikten av att exportera. Jens Wernborg på Exportrådet i Bombay (Mumbai), som tidigare var chef i södra Kina, talade bland annat om industriernas förflyttningar i världen. Första utflyttningen skedde till Asien. Nästa steg blev förflyttningar inom Asien och nu sker så även i Europa. Blir Afrika nästa ort att flytta till?
Jens Wernborg beskriver Europaindustrins outsourcing som att vi har skickat iväg en pendel. Nu ser vi pendeln komma tillbaka, med Huawei och ZTE som exempel (etablerade i Kista). De har tagit vår kunskap och vidareutvecklat den.
– Utnyttja den återkommande pendeln, är hans uppmaning. skeendet ger möjlighet, men se även upp för risker.
Sverige är ett uppfinnande land och världens 12:e största räknat i antalet patent, trots vår lilla storlek. Sverige är ett attraktivt land att forska och utveckla i. Därför finns ZTE och Huawei här.
Men hur kommer det sig att Huawei har lyckats bli så stort? Företaget startades ju så sent som 1998.
Jens Wernborgs svar är att de tidigt exporterade och med en export även till länder som Sverige inte penetrerar, länder som Vietnam, Laos, Kambodja etc.
Indiens industri ligger ungefär 10 år efter Kina i utvecklingen, men växer nu snabbt, snabbare än Kina. Karl Hedberg, Exportrådet, berättade att Ericsson i Indien sätter upp en ny basstation var sjunde minut. Tillverkningsindustrin växer snabbare än serviceindustrin. Dit räknas programvaruindustrin. Den är inte så stor som många antar. Det finns ungefär 2 miljoner programmerare i det land som nu har passerat invånarantalet en miljard.
Utflyttningen av produktion, t ex till Indien, fortsätter.
– Följ med, bryt inte kontakten med kunden utan sätt upp en verksamhet i landet, kanske med en man stationerad, var hans uppmaning.
Ryssland är världens 7:e största ekonomi.
– Men det är inget lågkostnadsland, upplyste Fredrik Häggström, Exportrådet i Moskva.
Det är idag en råvaruproducerande nation. Medvedev har dock beslutat att landet skall bli "ledande industrination". Idag produceras bara 0,5 procent av världens elektronikkomponenter i Ryssland, jämfört med Kina som står för 50 procent. Men tanken är att satsa mer på elektronikindustrin.
– Det finns goda möjligheter till att marknadsföra sig i Ryssland, men det är inte lätt.
Den som planerar för affärer där bör ta hjälp av Exportrådet.
Ett annat intressant land att exportera till är Brasilien. Dess ekonomi växer snabbt, men problemet är att en mycket stor straffskatt läggs på importvaror, för att tvinga utländska företag att ha produktion i Brasilien (så har det varit i minst 50 år). Undantag kan ges för unika produkter.
– Den som startar tillverkning i Brasilien får dock räkna med löner på svensk nivå, åtminstone för chefer, säger Exportrådets man i Sao Paulo, Jacob Wedin.
Ytterligare ett intressant land är Taiwan, vars förhållande till Kina numera är normaliserat. Ofta görs affärer med Kina via Taiwan. Taiwan, som var mycket fattigt på 50-talet har idag 19 av världens största företag, att jämföra med 43 i USA. Det är världens största vad gäller tillverkning av halvledarchip (TSMC) och kapsling av kretsar.
Vad kan Sverige göra i sammanhanget? Vi har vårt Ericsson, som är världens största telekomföretag. Nu var ämnet för "Stora Elektronikdagen" kanske inte att diskutera dess roll i världen. I stället möttes företagare för små- och medelstora företag, konstruerande och tillverkande, samt leverantörer av komponenter och mätinstrument i ett forum som gav prov på stor idérikedom. Konferensen gav exempel på såväl solcellteknik som värmekameror, nya trycksensorer genom materialet QTC och specialkomponenter för bland annat elbilar. Storföretaget ABB berättade om de energivinster som industrin kan uppnå med nya lösningar för el-motorer.
Det finns innovationer och företag med visioner. Men Sverige måste exportera mer därför att hemmamarknaden är för liten. Med en förhoppningsvis snart övergående lågkonjunktur finns det möjligheter för den svenska elektronikindustrin att ta innovationer till färdiga produkter för att ligga i fas med en internationell marknadsuppgång. S.E.E-arrangemanget "Stora Elektronikdagen" blev en konferens med rätt inriktning i rätt tid!

Comments are closed.