Stor uppgradering av ABB Ability

Den nya versionen av ABB:s Distributed Control System (DCS) 800xA 6.1 har bland annat en ny ethernetbaserad I/O-lösning, nya tillkommande High Integrity controllers och en serie av nya ingenjörsverktyg.

– Vår nya flexibla I/O lösning och vårt nya arbetsflöde kommer att förändra sättet projekt levereras på i framtiden, säger Luis Duran, ABB:s produktchef för System 800xA. Det nya systemet kan ge stora besparingar i stora projektleveranser genom högre grad av standardisering, att arbetsuppgifter kan göras parallellt i större utsträckning, samt genom att tillåta sena ändringar utan påverkan på slutförandetidpunkten.
Select I/O är ett ethernetbaserat 1-kanals I/O som använder sig av en ny ingenjörsmetodik, som kallas xStream engineering, för att reducera tiden för projektleveransen. Oberoende ingenjörsteam kan arbeta parallellt och i ett sent skede fogas de oberoende teamens arbete samman på ett enkelt och kvalitetssäkert sätt. Detta effektiviserar drifttagningstiden och reducerar påverkan av ändringsarbeten, särskilt sena ändringsarbeten. Insatsen för testarbeten och även utrymmesbehovet för hårdvaran reduceras. Förtestade, standardiserade skåp kan kopplas direkt mot fältutrustningar, vilket eliminerar behovet av korskopplingar, vilket i sin tur reducerar omfattningen av dokumentation, externa komponenter och arbetstid.
Den nya versionen stöder IEC61850 Ed 2 vilket betyder att den är redo för nya digitala lösningar, för t ex digitala ställverk. Integrationen av elektriska utrustningar som System 800xA erbjuder, innebär realtidsinformation för energiförbrukningen ner till individuella laster och säkerställer tillförlitlig och säker kraftmatning. Systemet förhindrar strömavbrott och driftstörningar, samtidigt som det ger kontroll på energikostnader, förbättrad säkerhet och motverkar negativ påverkan på arbetsmiljö och miljö. Dessutom gör den nya utgåvan det enklare att konfigurera och integrera IEC61850 nätverk till system 800xA.
Den nya utgåvan inkluderar också två nya safety controllers; PM857 och PM863. Detta i kombination med det nya 1-kanals safety Select I/O:t ger ökad flexibilitetet till dagens lösningar.
ABB Ability System 800xA har över 11 000 installationer världen över.

Comments are closed.