Stor svensk orderingång för Data Respons

På bara några månader har Data Respons fått tre stora order i Sverige.

– Generellt sett går det mycket bra på den svenska marknaden, säger Kenneth Ragnvaldsen, CEO vid Data Respons ASA.
I juli fick man ett kontrakt tillsammans 38 MSEK från kunder inom telekommunikation och industrin.
I augusti ingick man ett kontrakt med en ny kund i Sverige. Kontraktet är på totalt 8 MSEK och leveranserna kommer att ske under nästa år. Leveranserna avser datalösningar som skall integreras i kundens slutprodukter.
 – Vår kund är bra positionerad inom marknaden för kommunikationslösningar för bil- och transportsektorn. Detta är första leveranseserien och vi ser stora framtida möjligheter hos denna kund.
Ett annat kontrakt på sammantaget 9 MSEK har Data Respons slutit med en svensk industrikoncern. Kontrakten omfattar både nya produkter och en utökning av existerande leveranser.
Även denna order avser datorer för inbyggnad i kundens produkter. Leveranserna kommer att ske under nästa år.
– Vi har arbetat tillsammans med denna kund under många år och vi gläder oss åt att volymerna kommer nu. Vi har positionerat oss inom ett brett spektrum av deras industriella produkter och väntar oss en betydande tillväxt under de kommande åren, avslutar  Kenneth Ragnvaldsen.

 

Comments are closed.