Stor automatiseringsorder till Prevas

Prevas kommer att leverera nya robot- och automationslösningar till bolag inom fordonsindustrin i Norge. Åtagandet innefattar nya produktionslinjer med ett 20-tal industrirobotar och därtill hörande styrning av anläggningarna. Fyra nya produktionslinjer skall tas fram.

Prevas har fått helhetsåtagandet som innefattar projektledning, konstruktion, tillverkning, montage, programmering och idrifttagning av utrustningen.

Leveransen sträcker sig över större delen av 2020 med en avslutande delleverans våren 2021.

Comments are closed.