STING tecknar samarbetsavtal med Tele2

STING, Stockholm Innovation & Growth, tecknar samarbetsavtal med Tele2. Avtalet innebär att STING skall stödja Tele2 med att vidareutveckla sin innovationsverksamhet genom Rebcap.com, en nystartad del inom Tele2 med syfte att interagera med entreprenörer aktiva inom Internet, Media och Telekom.

STING kommer också att regelbundet introducera intressanta innovationsbolag vars produkter kan stärka Tele2s produktportfölj. STING erbjuder dessutom Tele2 att vara partner i de olika evenemang som STING genomför för att stödja svenska entreprenörer samt hitta nya intäktskällor för verksamheten.
Tele2 ska bistå STING med teknisk och affärsmässig företagsbesiktning vid utvärdering av projekt som ansöker till STING eller STING Capital. Tele2 kommer även att fungera som ett bollplank för STING:s affärscoacher när det gäller affärsutveckling av STING:s inkubatorsbolag.
– Tele2 har mycket värdefulla kunskaper som kommer berika både inkubatorbolagen och vår organisation. Den här typen av näringslivssamarbeten är viktig för att lyckas i innovationsprocesser framöver. Vi välkomnar fler liknande industrisamarbeten, säger Pär Hedberg, vd för STING.

Comments are closed.