Sting startar Cleantech-program

Företagsinkubatorn Sting startar nu ett nytt program döpt till Startup Cleantech. Programmet ska inspirera fler forskare, innovatörer och entreprenörer att våga ta steget och förverkliga sina affärsidéer. Målet är att minst tre miljöteknikbolag ska startas inom ett år.


Enligt Sting är Startup Cleantech ett praktiskt orienterat och kostnadsfritt träningsprogram som ska ge en stadig grund inför en eventuell företagsstart. Under sex workshoppar på kvällstid kommer tio projekt att få hjälp att formulera, vässa och utvärdera sina affärsidéer, utveckla affärsmodeller och få inspiration att komma igång. Sting har sedan 2004 genomfört startupprogram inom ICT. 2013 utökades det till life science-området, och nu lanseras programmet även för cleantech-sektorn.

− Sverige positionerar sig allt starkare som en världsledande nation för innovationer inom miljö- och energiteknik för att lösa globala utmaningar. Med Startup Cleantech vill vi bidra till att få fram nya globala tillväxtbolag inom energi- och miljöteknik och andra cleantech-relaterade områden. Tio projekt kommer att antas till programmet och målet är att åtminstone tre av dessa ska ha startat bolag inom ett år efter avslutat program, säger Magnus Rehn, programansvarig och affärscoach inom cleantech på Sting.

Under programmets gång varvas teori med praktik, och erfarna entreprenörer och experter inom cleantech-sektorn ska inspirera och coacha projekten framåt. Deltagarna får lära sig att utveckla sina projekt och affärsmodeller enligt ”Lean Canvas”-modellen, för att vid programmets slut ha kommit till insikt om de ska satsa på idén fullt ut eller inte.

Programmet löper under två månader med start 20 april och avslutning med pitchfinal 15 juni 2015. Vid finalen kommer samtliga team att presentera sina affärsidéer för en exklusiv panel av experter och investerare. ”Bästa Startup-projekt” kommer att utses av en jury där vinnaren får 10.000 kronor.

Startup Cleantech arrangeras av Sting (Stockholm Innovation & Growth) med stöd från bland andra Almi och Energimyndigheten. Ansökningsperioden startar idag, och pågår till och med 31 mars.

Comments are closed.